పక్కింటి విజయా ఆంటీతో

పక్కింటి విజయా ఆంటీతో – Part 1

Telugu Sex Stories

డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాను. ఒక రోజు మా అంకులుకు ఆరోగ్యం బాగా లేదని మా మమ్మీ ,దాడి చెన్నై వెళ్లి నారు.మా ఇంటిలో పని చేసే పని మనిషి బట్టలు వుతుకుతూ వున్నది.ఆ సమయములో మా మమ్మీ స్నేహితురాలు వచ్చింది.ఈవిడ పేరు విజయ.కాని అందరు విజ్జి అని పిలుస్తారు.మమ్మీ ఎక్కడికి పోయింది అని అడిగితే చెన్నై వెళ్ళింది అని చెప్పినాను.కొద్ది సేపు మాట్లాడిన తరువాత మా ఇంటికిరా ,ఈ రోజు అక్కడే భోజనం చేయవచ్చు అన్నది.సరే అన్నాను.సాయంత్రం విజ్జి ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళినాను.స్లిమ్ముగా తయారు ఐ వున్నది.నిజాము చెప్పాలంటే ఆంటీ నాచురల్ BEAUTY.మంచి భోజనం పెట్టింది.సరదాగా మాట్లాడింది.ఏదైనా ఆంటీ గల..గలా..మాట్లుతుంది.ఆమె అందచందాలు ఎవరినైనా మత్తేక్కిస్తావి.ఆమె పై నాకు ఆశ కల్గింది.కాని మా మమ్మీ స్నేహితురాలు కాబట్టి తప్పు చేయరాదని గట్టిగ నిర్ణఇంచుకొన్నాను.ఎలానో ఒకలాగా నా శరీరాన్ని అదుపులో వుంచుకొని మా ఇంటికి బయలు దేరుతున్నాను.

–2–ఎక్కడికి అని ఆంటీ అడిగినది.ఇంటికి అని చెప్పాను.ఇంట్లో నేను ఒక్కదానినే వున్నాను.అంకుల్ కూడా లేదు ,కాబట్టి ఇక్కడే ఈరోజు వుండు అన్నది.సరేలే అన్నాను.ఆంటీ బెడ్ పై నా ప్రక్కనే కూర్చొని కబురులు చెప్పుచున్నది.ఆమె పలుచని సారి పైటగా వేసుకొన్నది.పైట లోనుంచి ఆమె సళ్ళు స్పష్టముగా కనపడు చున్నవి.ఆమె ఏమి తెలియా నటులుగా వుటున్నది.కోది సేపటి తరువాత పైట ప్రక్కకు పోయింది.సళ్ళు పూర్తిగా కంటి నిండా కనపడు తున్నవి.ఆంటీ కావాలని చేస్తున్నదా.లేక పొరపాటున పైట ప్రక్కకు పడిన విషయం చూసుకోవటంలేదా .నాకు అర్థం కావటం లేదు.కొద్దిసేపటి తరువాత నాలో తప్పుడు ఆలోచనలు వస్తున్నై .ఇక ఇక్కడ వుంటే నేను తప్పు చేయటం కాయం అని భావించినాను.ఆంటీ నేను ఇంటికి వెళతాను అన్నాను.

–3–ఇంటికి ఎందుకు అన్నది.ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కాబట్టి నేను చదువుకోవాలి బుక్స్ ఇంటివధ వున్నవిగా అన్నాను.ఒక్క రోజు చదవక పోతే కొంపలు అంటుకు పోవులే గానవుండు అన్నది.నేను .ఆంటీ బెడ్ పై నుంచి లేచి సైడు రూములోకి వెళ్లి తన బాట్టలు మార్చుకొని గౌను వేసుకొని వచినాది .
గౌను లోనుంచి సళ్ళుఇందాకటి కంటే ఇంకా బాగా కనపడుతున్నై .నా ప్రక్కన కూర్చున్నది.సళ్ళు చూపెడు తూ వున్నది.నువ్వు ప్యాంటు షర్టు విప్పి పడుకో అంటూ అంకుల్ లుంగి నాకు ఇచ్చింది.నేను లుంగి కట్టు కున్నాను.నా శరీరం పై లుంగి తప్ప మరేమీ లేదు.AC వేసినది.నీకు ప్లే కార్డ్స్ ఆడటం వచ్చా అన్నది.వచ్చు అన్నాను.కార్డ్స్ తెచ్చి బెడ్ పై పెట్టి ఆడు అన్నది.ఇద్దరం ఆడు తున్నాము.కాని ఆట పై దృష్టి పెట్టలేదు.

–4–ఆట ఆడుతూనే వున్నాము.ఆంటీ గౌను పైకి పోయింది.నాకు ఆంటీ తోడ తెల్లగా కనపడు చున్నది.ఆట వద్దు ఆంటీ ..ఓపిక లేదు అన్నాను.సరే అని ఆంటీ బెడ్ పై వెనక్కి వాలి పడుకొన్నది.రెండు కాళ్ళు వెడల్పుగా తరిచింది.నేను పేపర్ చదువుతూ వున్నాను.ఒక్కసారిగా నాలో ఎందుకో అలజడి మొదలైనది.ఆంటీ అలానే పడుకొని వున్నది.ఇక నేను ఆగలేక ఆంటీ నేను ఆ రూము లోకి వెళ్లి పేపరు చడువుకుతాను అన్నాను.ఆ రూములోకి ఎందుకు అక్కడ ,ఇక్కడ కరంటు ఎక్కువగా కాలి బిల్లు ఎక్కువ వస్తది.ఇక్కడే చదువుకో లేదా ఇక్కడ పడుకో అన్నది .నాకు విషయం అర్థం కావటం లేదు.సరేలే అని పేపరు చదువు తున్నాను. (ఇంకా ఉంది) Pakkinti Vijyaya Aunty tho Telugu Sex Stories Part 1

Pakkinti Vijaya Aunty tho – Part 2

2 Responses to “పక్కింటి విజయా ఆంటీతో”
  1. madhu December 29, 2015
  2. madhu December 29, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *