మాలతి మలర్ – Part 62

Telugu Sex Stories

మాలతి మలర్ – Part 62

” ప్లీజ్…శివా…..ఒక్కసారి నన్ను చూడు. ”
” ఏమీ అక్కరలేదు…..నువ్వు తయారవ్వు,ఇక వెళదాం. ”
(సన్నగా ఏడుస్తోంది)” ఏయ్…..ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు…? ప్లీజ్ ఐ యాం సారీ. ”
“………..”
” మాట్లాడవేం…….. శివా….మాటాడవా ??”
“………”
“ప్లీజ్ జ్ జ్…..నేనేదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే,నన్ను మన్నించు.అంతేకాని ఇలా మౌనంగా చిత్రవధ చెయ్యొద్దు.”(నా వీపు మీద తల ఆనించింది.వీపుమీద జారిన తన కన్నీటి చుక్కల తడి నాకు తెలుస్తోంది.)
( అలా ఏడుస్తూనే )” ఏమయిందని …..ఇలా….ఇంత కోపం…?….ప్లీజ్ ఐ యాం సారీ.”
“……….”
“మాట్లాడు శివా…..”
“………..”
“సారీ శివా…”( మాలతి నా వీపు మీద మెత్తగా ముద్దుపెట్టింది.)
“దేనికి సారీ….”(తలతిప్పకుండానే అడిగాను)
“నీ మనస్సు బాధపెట్టాను….నన్ను క్షమించు…ఒక్కసారి ఇటు చూడు….ప్లీజ్..”
“…….”
“ఏయ్…రాస్కెల్….ఇలా చూడు..ఏదైనా మాట్లాడు”

నేను వెల్లకితల తిరిగాను.తన ముఖం కందగడ్డలా ఎర్రగా ఉబ్బి పోయి ఉంది.బుగ్గల మీద కన్నీటి చారలు స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి.నన్ను చూడగానే మళ్ళీ తనకు దుఃఖం ముంచుకొచ్చింది.
తనను దగ్గరికి చేరదీసి,నా కౌగిలిలోకి తీసుకుని,ప్రేమగా తల నిమిరాను.నా గుండెల మీద తలపెట్టి,కళ్ళు మూసుకుంది.ఇంకా దగ్గరకి హత్తుకుంటూ,ముందుకు వంగి,తన నుదుట మీద ముద్దుపెట్టుకున్నాను.
( గారంగా నా ఛాతి మీద గుద్దుతూ,) “ఛీ….పో..ఇంతకోపం ఉండకూడదు.”
“మరి..లేకపోతే….?..అసలు నువ్వు అలా మాట్లాడవచ్చా…?”
“సరే…..భడాయి..”
నేను లేచి తనను ఇంకా దగ్గరికి తీసుకుని,తన బుజవంపు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను.
తనూ,నా మెడమీద ముద్దుపెట్టింది.
“పదా….మాలతి,ఇక వెళదాం.”
(నన్ను గట్టిగా తన వైపు హత్తుకుంటూ,) “నామీద కోపం లేదుగా…..?”
“లేదు…”(నేను లేచి నిలబడ్డాను.)
తను నా నడుము పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కుంది.
“లేదు….నువ్వు ఇంకా కోపంగానే ఉన్నావు..”
“ఛా….లేదు.నేను నార్మల్ గానే ఉన్నాను.”
“మ్మ్…….”
“ఉండు,నీ బట్టలు తీసుకుని వస్తాను.”
“ఏమీ..అఖర్లేదు..”
“అదేం…..?”
తను తలపైకెత్తి,నన్ను చూస్తూ,
“కాసేపు ఆగి,వెళదాం .”

నన్ను అలా సూటిగానే చూస్తూ,మెల్లిగా,
” శివా…”
” మ్మ్…..”( నేను తన కురులను రువ్వుతూ,తన కళ్ళవంక చూశాను)
” నువ్వు…..నువ్వు….నాకు కావాలి” (చటుక్కున కళ్ళు దించుకుంది.)
” మాలతి….” (తన చెవి అంచును పాముతూ).
తను,తన మొహానికి ఎదురుగా ఉన్న నా పొట్ట మీద ముద్దుపెట్టి,కొంచం క్రిందకు వెళ్ళి నా బొడ్డును ముద్దాడింది.
” ఎస్ శివా…..నాకు నువ్వు ఇప్పుడే కావాలి.నన్ను ఏలుకో…”
తన కంఠంలో కనబడిన మోహం,నా కంటే ముందే కనిబెట్టిన నా దడ్డు,మళ్ళీ నిగుడుకోసాగింది.మెల్లిగా తన బలిసిన పాలిండ్లను తడిమాను.తన ఒళ్ళు,పులకరించింది.నా నడుము ఇంకా గట్టిగా తన వైపు లాక్కుంది.గుడ్డపీలిక వెనకాల బిగిసిన నా రాడ్డు,తన మెడను సున్నితంగా స్పృసించింది. తను సిగ్గుతో,మెడత్రిప్పుకుంది.నేను తన బుజం పట్టుకుని రుద్దుతూ, పవిటను,పట్టుకుని చీరాను లాగాను.తను సిగ్గును పెదవులు క్రింద నొక్కిపెట్టింది.లాగిన పైటను నేలమీదకు జారావిడిచాను.
మాలతి ఒల్లు వేడెక్కి,ఎర్రబడుతోంది.మెడక్రింద నుండి శ్వేదబిందువులు,ముత్యాలు లాగా మెరుస్తూ,క్రిందకు అలవోకగా జారుతున్నాయి.అఛ్ఛాదన లేని పాలిండ్లను,పట్టుకుని పిసుకుతున్నాను.
” శిశిశివ్వావ్వావ్వా……….”
మెల్లిగా మూల్గుతూ,తన నిండయిన ఎదసంపదను ఇంకా కొల్లగొట్టుకోమన్నట్టు,నా చేతులకు అప్పజెప్పేసింది.తన తియ్యటి మూల్గులు,పరవశంగా వింటున్న సమయంలో,
హాల్ లో ఉన్న సెల్ ఫోన్ మ్రోగింది.ఆ శబ్ధానికి ఉలిక్కిపడ్డ మాలతి,నా నుండి విడివడడానికి ప్రయత్నించింది.నేను గట్టిగా పట్టుకున్నాను.తను నన్ను బ్రతిమాలుతున్నట్టు చూస్తూ,
” వదులు శివా…..ఎవరో చూసి వస్తాను.”( నన్ను రాచుకుంటూ లేచింది,తన మెడ దగ్గర ఉన్న నా అంగం,తన వక్షోజాలకు తగులుతూ,అలా క్రిందకు జారుతూ,తన పొట్టకు గుచ్చుకుంది.) (ఇంకా ఉంది) malati malar wife aunty latest telugu sex stories 2016 part-62

మాలతి మలర్ – Part 63

మాలతి మలర్ – Part 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *