మాలతి మలర్ – Part 61 | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories

మాలతి మలర్ – Part 61

నేను నిలబడి,తన చేయి అందుకొని,నా శిశ్నం మీద పెట్టాను.తను కొంచం తమాయించి,దాని ముట్టుకుంది.తర్వత సున్నితంగా పట్టుకుంది.
“చెప్పవే…..”
“మ్మ్మ్మ్మ్…ఇప్పుడే కదా ఒక షో ముగించాడు !!…..అంతలోనే మళ్ళీ నన్ను గుర్రుగా చూస్తున్నాడు..అది తలచుకొని….”
“ఎవరు….?”
“మ్మ్మ్మ్…..వీడే…..ఇంకెవరు….?”(సుల్లను మెత్తగా నొక్కుతూ)
“ఓహో…..వీడా…!!నిన్ను చుడాగానే, విల విలలాడిపోతాడు వీడు.అంత ఆశ నీ మీద వీడికి.”
“ఛా..అవునా…?చూస్తే ఆశలా ఏమీ కనబడడం లేదు.(కొంచం చేతి వత్తిడి పెంచింది.)
“మరి…..ఎలా కనబడుతోంది”( తన మెడమీద ముద్దు పెట్టి,నాలుకతో నాకాను)
“ఏదో…వెఱ్ఱిలా కనబడుతోంది.”(లజ్జగా పలికింది)
“నిజమేనే……వెఱ్ఱి.కామవెఱ్ఱి,మదపిచ్చి.ఈ రోజు అది పూర్తిగా తీర్చుకోవాలని ఇఛ్ఛతో ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు.ఇదే ఆఖరిసారి అని చెప్పావుకదా!!…అందుకే..నిన్ను అలా చూస్తున్నాడు.”
“మ్మ్మ్మ్……”

కొంచంసేపు మౌనంగా ఉన్న మాలతి,నా మడ్డను పట్టుకున్న తన చేతిని మెల్లిగా పైకి క్రిందకు ఊపుతూ,హీన స్వరంతో,
“మ్మ్…సారీ శివా..వాడి పరిస్థితి అర్థం చేసుకున్నాను…వాడి ఇష్టమయ్యింది చేసుకోమను.”
“మాలూ…..”(తన అధరాలను వేలితో రాస్తూ, గారంగా….)
“మ్మ్మ్మ్మ్మ్……….”
“వీడు నిన్ను ఒకటి అడగాలట….!”
“తెలుసు…అది రెడీగానే ఉంది.లంగాను విప్పమని వాడి ఓనర్ కు చెప్పమను.”(కొంటెగా నవ్వుతూ)
తన మాటలకు నాకు నవ్వొచింది.
“ఏయ్ మొద్దు,ఇప్పుడు వాడు అడుగుతోంది నీ పూకును కాదు..”
“ఛ్ఛీ…పాడుమాటలూ…నువ్వూ…(కొంచంసేపు మౌనంగా ఉండి,తర్వాత)”ఇంకేటంటా…..?”(నిజంగా అర్థం కాకుండా అమయకంగా అదిగింది)
“నీ……నోరు”
“వ్వాట్…..?”(అధిరిపడింది)
“మ్మ్మ్మ్…..”(పెదాలను పాముతూ,ఒక వ్రేలు తన నొట్లోకి తోశాను.)
(కొంచం అర్థం చేసుకున్న మాలతి)”ఛ్ఛీ…..ఏంటి,వాగుతున్నావు……?”
(నేను దొంగ కోపం నటిస్తూ)”ఏయ్…పిచ్చి పూ….వాడు,నీ ఎర్రటి పెదాలగుండా నీ నోట్లోకి వెళ్ళాలని ఉవ్విళూరుతున్నాడు.”
“చీ….యాక్….కొంచం నోరుమూస్తావా…….?”
“నేను నోరుమూసుకునే ఉన్నా,కానీ వాడు నువ్వు పెట్టిన ముద్దుకు, వివశుడై,చూడు ఎలా తన్ను కుంటున్నాడో..”( నా మడ్డను ఊపిరి ఎగలాగుతూ,పైకీ క్రిందకు ఆడించాను)
“చాల్లే సంబడం……”
“ప్లీజ్…….ఒన్…టైం.”
“చెప్పానుగా, కుదరదని….”
“మాలూ…..ప్లీజ్…..ఈ ఒక్క రోజుకు….నాకోసం…”
“నాకు నచ్చదు……అర్థం చేసుకో శివా….”
“ఇంత ఆశగా అడుగుతున్నా…..కనికరించకూడదా…..?”
“అందుకని…?………… ఇలాంటి పాడుపనులు నేను చెయ్యలేను”
“ప్లీజ్……”

“అయ్యో…శివా.అర్థం చేసుకో.ఒక ఫ్యామిలి లేడీని ఇలాంటివి చేయమని అడగవచ్చా…? ఐ యాం ….ఎ..మదర్..ఆల్సో.ప్లీజ్ అండర్ స్టాండ్ మీ.”
“ఐ అండర్స్టాండ్ మాలు…ఇక మీదట మనము ఎలాగూ కలవము…ఇదే ఆఖరి కలయిక అని నీవే అన్నావు…..సో….ఈ ఒక్కసారికి…..ప్లీజ్.”
“నో….. శివా…నిన్ను ఇష్ట పడ్డాను,నిజమే.మనసా వాచా,నీకు అర్పించుకున్నాను,వాస్తవమే.అందుకని నేను బజారుదాన్ని కాదు,నీవు ఇలాంటివి చేయమని అడగడానికి.”( విసురుగా,నా అంగం మీదున్న తన చేయిని తీసేసింది.)
“ఏయ్.. “ఏయ్.. పిచ్చి మొద్దు నిన్ను బజారుదానివని అన్నానా….? పోవే….”
విసురుగా లేచి దగ్గరలో ఉన్న గుడ్డపీలికను నా నడుముకు చుట్టుకుని,బిర బిర హాలుకు ప్రక్కన ఉన్న బెడ్రూం లో బోర్లా కూలబడ్డాను.కొన్ని నిమిషాలా దాక అలికిడి లేదు.నిగిడినా నా అంగం గాలిపోయిన బెలూనులా మెత్తబడ సాగింది.కొద్దిసేపు తర్వాత తను లోపలికి వస్తున్నట్టు,కాలి మువ్వల శబ్ధం వినపడింది.తనను లెక్కచేయకుండా అలానే పడుకున్నాను.లోపలికి వచ్చిన మాలతి,మంచమీదా, నా ప్రక్కన కూరుచుంది.మెల్లిగా,
” శివా…….!!!”
(తల ఎత్తకుండానే నేను,) ” మ్మ్……”
“ఏయ్…..”(నా వీపు మీద మెల్లిగా తట్టింది)
“ఏంటీ…..”(కొంచం విసురుగానే అన్నాను)
“సారీ ” (గొంతు కొంచం గాధ్కింగా ఉంది)
“మ్మ్…….”
” ప్లీజ్…శివా…..ఒక్కసారి నన్ను చూడు. ” (ఇంకా ఉంది) malati malar wife aunty latest telugu sex stories 2016 part-61

మాలతి మలర్ – Part 62

మాలతి మలర్ – Part 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *