మాలతి మలర్ – రెండవ భాగం Climax – Part 81

Telugu Sex Stories

మాలతి మలర్ – Part 81

రెండవ భాగం

కామా తురాణం నభయం నలజ్జ! – Climax

నేను బట్టలు వేసుకుని రెడీ అయ్యాను.తను చక్కగా తల దువ్వుకుని,చీరకట్టుకుని,బొట్టు పెట్టుకోడానికి అద్దం దగ్గరకు వచ్చింది. అద్దంలో చూస్తూ,బొట్టుపెట్టుకుంటూ,తన బుగ్గను తడుముకుంటూ,నా వైపు చూసింది.
” ఏమైంది మాలతి…..?”
తను నా దగ్గరికి వచ్చి తల మీద మెల్లిగా మొట్టుతూ,
” గాడిదా…..!! ఇలానా కొరికేది….? చూడు గాట్లు ఎలాపడ్డాయో……?”
నేను తనను క్షుణ్ణంగా చూశాను.నిజమే…..బుగ్గల మీద రెండూ,గొంతు మీద ఒకటి కనబడ్డాయి.నేను గర్వంగా నవ్వాను.చిర్రెత్తిన మాలతి,
” వెధవ నవ్వు ఆపు.చేసిందంతా చేసి మళ్ళీ ఆ వెకిలి నవ్వు ఒకటి…….ఆయనగానీ చూసి అడిగితే, ఇక నా పని అంతే.”
” అహ్హాహ్హాహ్హా….గండు చీమ కొరికిందని చెప్పు..”
( నాలిక బయటికి పెట్టి,వెక్కిరింపుగా)” మ్మ్….చెబుతా , చెబుతా. ఒక గండు చీమ తన ఇష్టమొచిన్నట్టు వంటి మీద ఎక్కడ బడితే అక్కడ కొరికింది అని చెబుతా.ఆ చీమ పేరు శివా అని కూడా చెబుతా.”
( నేను మళ్ళీ నవ్వుతూ) ” ఓకే….అలాగే, నిర్భయంగా చెప్పు ”
తనూ నవ్వుతూ,దురాంగా ఉన్న టేబుల్ మీద తన సెల్ఫోన్ తీసుకోడానికి వెళుతోంది.తన వెనుకందాలు మెల్లిగా కదలడం నాలో మళ్ళీ చలనాన్ని కలిగించాయి.నా దడ్డు చేత్తో మెల్లిగా నొక్కి అణుచుకున్నాను.ఫోన్ స్విచ్ ఆన్ చేసి,మరచిపోకుండా అక్కడ,మా రతీ రసాలతో తడసిపొయి,అలసిపోయిన గుడ్డముక్కను,జాగ్రత్తగా మడచి,తన హాండ్ బాగ్ లో పెట్టుకుంది.ఇద్దరం ఇంటి బయటకి వచ్చి,తలుపు తాళం వేసి, మాలతిని ఒక్క క్షణం ఆగమని,నేను గేటు దాకా వచ్చి,జనసంచారం లేదని రూడీ చేసుకుని,తన దగ్గరకు వెళ్లాను.

” ఇక బయలుదేరుదామా…….మాలతి?”
” మ్మ్…..”( చట్టుకున తను నా పెదవులను ఛుంబించింది.ఇది ఎదురు చూడని నేను ,క్షణం నివ్వెరపోయి,తన పెదాలను జుర్రుకున్నాను.)
ఇద్దరి పెదాల కొద్ది నిమిషాలు, ఇక తాము కలవలేమోనని కలవరంలో,కాంక్షతో కోరికతో ఒకదాన్నొకటి పెనవేసుకుంటూ,జుర్రుకుంటున్నాయి.
నా నోటి నుంచి విడివడి,నన్ను బేలగా చూస్తూ,
“తప్పుగా అనుకోవద్దు శివా……ఆఖరిసారిగా ఎందుకో నీకు ముద్దు ఇవ్వాలనిపించింది.అందుకే………..”
” మ్మ్మ్మ్…….”
” శివా……”
” మ్మ్…..”
” తొందరగా పెళ్ళి చేసుకోరా……..”
” మ్మ్…..”
” నేను ఎందుకు చెబుతున్నానో తెలుసా……?”
( తను నుని సిగ్గుతో ) ” నీకు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ తక్కువ..ఇక మీదట అది లేకుండా నువ్వు ఉండలేవు.అందుకే చెబుతున్నాను……పెళ్ళిచేసుకో..”
నేను మౌనంగా,తన చేయిపట్టుకుని గేట్ దాకా నడుస్తున్నాను…ఇంతలో తను,నన్ను ఆగమని,తను బయలుదేరిన కొద్దిసేపు తర్వాత రమ్మని చెప్పి,గేట్ తెరుచుకుని తల వంచుకుని,వడి వడిగా నడచుకుంటూ వెళ్ళింది. నేను కాసేపాగి, బండి పెట్టిన చోటుకు వెళ్ళి,బండి స్టార్ట్ చేసి,తనను దాటుకుంటూ కొద్ది దూరం వెళ్ళి ఆగాను.తను పైటను తల మీదగా కప్పుకుని,బైక్ ఎక్కింది.దగ్గరలో ఉన్న బస్ స్టాప్ లో మాలతిని దించి,ప్రక్కనే ఉన్న టీ స్టాల్ దగ్గర నిలబడ్డాను.కొద్ది సేపు తర్వాత వచ్చిన బస్ లో ఎక్కిన మాలతి, వెనకకు తిరిగి,కళ్ళతో నాకు వీడ్కోలు చెప్పింది.నేను పెద్దగా నిట్టూర్స్తూ, బైక్ స్తార్ట్ చేసి ఇంటి వైపు ముఖం పట్టాను…(ఇంకా ఉంది) ఇంతటితో రెండవ భాగం కామా తురాణం నభయం నలజ్జ! సమాప్తం malati malar second part climax

మాలతి మలర్ – మూడవ భాగం – Part 82

మాలతి మలర్ – Part 1

6 Responses to “మాలతి మలర్ – రెండవ భాగం Climax – Part 81”
  1. Nagur hussen December 14, 2016
  2. sanju December 16, 2016
  3. Balu February 2, 2017
  4. vamsi February 3, 2017
  5. Varun February 18, 2017
  6. satya June 14, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *