మాలతి మలర్ – Part 80 | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories

మాలతి మలర్ – Part 80

” ఖచ్చితంగా చేసుకునే వాడిని”
” మ్మ్….”
” బట్…..పెళ్ళికి ముందే నిన్ను లోడ్ చేసి ఉండే వాడిని..”
” వ్వాట్….?”
” ఖచ్చితంగా చేసుకునే వాడిని”
” మ్మ్….”
” బట్…..పెళ్ళికి ముందే నిన్ను లోడ్ చేసి ఉండే వాడిని..”
” వ్వాట్….?”
” పెళ్ళికి ముందే నిన్ను కడుపు చేసి ఉండేవాడిని.”
” ఛీ…”( సిగ్గుతో నన్ను హత్తుకుంది)
కొద్ది క్షణాలు మా మధ్య మౌనం ఏలింది.నా చేతులు తన ముచ్చికలను పట్టుకుని పురి త్రిప్పుతున్నాయి.తన పొట్ట మీద కాలు వేసి తన దగ్గరగా జరిగాను.నా తొండం తన తొడకు గ్రుచ్చుకుంటోంది..తను కళ్ళతో ఏమిటని ప్రశ్నించింది.
” మాలూ….”
” మ్మ్…..”
” ఇక ఎప్పటికీ , నన్ను కలవవా…..?”
” నేను అలా చెప్పలేదు ..శివా..!! ఇకమీదట మనం స్నేహితులుగానే ఉందాము..”
” అదెలా సాధ్యం….? ఇప్పటిదాకా ఇంత క్లోజ్ గా ఉండి,ఇక మీదట ఉత్తి స్నేహితులులా ఎలా ఉండగలం….?”
” అదంతా సాధ్యం అవుతుంది శివా…”( నా కౌగిలిలో ఇమిడిపోయీ,నా వీపును నిమురుతోంది)
” మ్మ్మ్మ్….”

నేను తన క్రింది పెదవిని మునిపంటితో నొక్కి పెట్టి లోపలికి లాక్కోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను….తనూ నిరోధించకుండా పెదవిని అందించింది.నా చేతులు తన పిర్రలపై వేసి ఇద్దరి మొత్తలు తగిలేలా, నా వైపుకు హత్తుకున్నాను.
” శివా….! అలా ఉండడం, మన వల్ల కాదనుకుంటున్నావా…..? మనం కేవలం దీనికోసమే సహవాసం చేయలేదు శివా…..మనం ఇది లేకుండా కూడా ఉండగలము.”
” నాకు మాత్రం అలా అనిపించడం లేదు.బహుశా నీవు నీ మనస్సులోని కోరికలు కంట్లోల్ చేసుకోగలవేమో గాని,నా వల్ల మాత్రం కాదు.”
” ఏమైంది…నీకు..? ఎందుకలా మాట్లాడుతున్నావు….?”
” అవును మాలతి.ఇక మీదట మనం కలుసుకోకుండా ఉండడం ఉత్తమం.అలా కాని పక్షంలో ,నేను ఉత్తి స్నేహితుడుగా నటించలేను.”
” ఎందుకు కుదరదూ….? మనం కేవలం సెక్స్ కోసమే సహవాసం చేసుకున్నామా?”
” అదంతా నాకు తెలియదు……..నిన్ను నేను పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమిస్తున్నాను.నీమీద ప్రేమను నీతో సెక్స్ రూపంగానే చూపించగలను.(తన మెడ మీద గట్టిగా కొరికాను)
” స్స్…ఏయ్….ఏంటీ పిచ్చి వాగుదు….?”
” అవును….నిజం చెబుతున్నాను.స్నేహితుడుగానే ఉంటానని చెబుతూ,నీ సల్ల వంక,నీ బొడ్డు వంక దొంగచూపులు చూస్తుండలేను.”
” పోరా…..నీతో మాటలలొ జయించడం కష్టం..”
తను నానుంచి విడివడి,ఊడిపోయి క్రింద పడి ఉన్న చీరను తీసుకుని తన ఒంటికి చుట్టుకుంది.చెదిరిన జుట్టును చేతి ముడి వేసుకుని,నన్ను చూస్తూ,
” టైం అవుతోంది శివా., ఇక వెళదామా….?”
” మ్మ్….”
” ఏమైందిరా…..? కోపమా….?”
” లేదు..”
” అర్థం చేసుకో శివా….ఇకమీదట, మన ఇద్దరి మధ్య ఇది వద్దు.”
” మ్మ్….”
” ఇంతవరకూ,మన మధ్య జరిగినదీ,నా మట్టుకు మరవలేని మధురస్మృతులైనప్పట్టికీ,నా భర్తకు చేసిన ద్రోహమే అవుతుంది.ఈ పాపాన్ని ఇంతటితో ఆపి,ఇక మీదటైనా ఒక మంచి భార్యగా,ఒక మంచి తల్లిగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాను….నన్ను అర్థం చేసుకో.”
” నాకు అర్థం అవుతోంది పిచ్చిదానా….నిన్ను నేను ఎప్పటికీ డిస్టబ్ చేయను…కానీ నిన్ను చూసినప్పుడల్లా,నాలో ఆవేశం పొంగి పొర్లుతుంది,నన్ను నేను అదుపులో ఉంచుకోలేను.అందుకని మన ఇద్దరం ఇక మీదట మాట్లాడకపోవడమూ,కలవక పోవడమూ మంచిది.”
“మ్మ్….ఇక మీదట నువ్వు ఒక మంచిస్నేహితుడిగా ఉండగలిగితే,నాకేమి అభ్యంతరం లేదు….బట్, ఇదీ నీకు కష్టమనిపిస్తే,ఇక నీ ఇష్టం.”
” అంటే….నీ మనస్సులో ఎలాంటి సంచలనం లేకుండా,నాతో మసలగలవా….?”
” ఖచ్చితంగా ఉండగలను..శివా.”(దృఢంగా అంది)
ఇక నేను మాటాడకుండా,పక్కన ఉన్న గుడ్డను నా మొలకు చుట్టుకుని బాత్రూంలోకి దూరాను.
నేను బయటకి రాగానే,తను ఏకవస్త్రం(చీరమాత్రమే)తో తలవంచుకుని,నన్ను దాటుకుంటూ,గంభీరంగా,బాత్రూంలోకి వెళ్ళింది.
కొద్ది నిమిషాల ముందు,అల్లరిగా,చిలిపిగా,కొంటెగా,రతీక్రీడ జరిపినది ఈ మాలతియేనా అని నాకు ఆశ్చర్యమేసింది.
నేను హాలు లోకి వచ్చి,దాచిన తన లోదుస్తులను,బాత్రూం తలుపు మీద వేశాను.లోపల నుండి తను సన్నగా,
“థాంక్స్..శివా..”
నేను బట్టలు వేసుకుని రెడీ అయ్యాను.తను చక్కగా తల దువ్వుకుని,చీరకట్టుకుని,బొట్టు పెట్టుకోడానికి అద్దం దగ్గరకు వచ్చింది. అద్దంలో చూస్తూ,బొట్టుపెట్టుకుంటూ,తన బుగ్గను తడుముకుంటూ,నా వైపు చూసింది.. (ఇంకా ఉంది)  malati malar romance mature aunty latest telugu sex stories 2016 part 80

మాలతి మలర్ – Part 81

మాలతి మలర్ – Part 1

3 Responses to “మాలతి మలర్ – Part 80 | Telugu Sex Stories”
  1. Shiva December 7, 2016
  2. rosan December 11, 2016
  3. sindu June 20, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *