Kamasastry Archive

Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories గమనిక: ఈ కథలు 20 ఏళ్ళ వయసు పైబడిన పెద్దలకు మాత్రమే. మంచికి, చెడ్డకి వ్యత్యాసం తెలిసినవాళ్ళు మరియు నిజాలకు, కల్పనకి మధ్య వ్యత్యాసం గుర్తించగలిగినవాళ్ళకి మాత్రమే ఈ కథలు పరిమితము మరియు ఈ కథలు కేవలం కల్పితం. మీరు 20 ఏళ్ళలోపు వ్యక్తులయిన, మీకు బూతులు, అశ్లీల పదాలు, కథలు వంటివి నచ్చకపోతే ఇక్కడి నుంచి నిష్క్రమించడం మంచిది. మిగిలినది మీ విజ్ఞతకు వదిలేస్తున్నాం. Telugu Boothu Kathalu, Telugu Hot Stories

పల్లెటూరి కమతం – Part 10 | Telugu Sex Stories

పల్లెటూరి కమతం – Part 10 Telugu Sex Stories త్యాంక్స్ అండీ మొన్న గుళ్ళొ మిమల్ని చూసినప్పటినుండీ నా మనసు మనసులో లేదు ఆరోజునుండీ పొద్దున్న వరకూ మిమల్నే ఊహించుకుంటూ చేతిపని కానిచ్చాను మీరు నాకు ఇంత ఆవకాశం ఇస్తారని నేను అస్సలు ఊహించలేదండీ నేను చేసేపనిని ఏదో ఒకటైంలో అడ్డు చెపుతారని అల చెపితే ఇంతవరకూ వచ్చి అసలు పని పూర్తవకుండ పోతుందేమో అని నేను ఎంత బయపడ్డానో మీకు తెలియదు అన్నాడు రవి

పల్లెటూరి కమతం – Part 9

పల్లెటూరి కమతం – Part 9 Telugu Sex Stories రవి నా బొడ్డు దగ్గర మళ్ళి గట్టిగా నొక్కాడు నాలో నిద్దర పోతున్నా కామ కోరికలు ఒక్కాసారే పురివిప్పాయి మ్మ్మ్మ్మ్మంస్స్స్స్ హహహ్హ్ అన్నాను ఏంటి ఇక్కడ నొక్కుతుంటే అలా అంటున్నారు అంటే ఇక్కడే ఏదో తేడా ఉంది అంటూ నా బొడ్డులోకి తన చుపుడూ వేలు తోకి బొడ్డు అడుగున తగిలించాడు నాకు జివ్వుమని ఆబాహ్భ్ అన్నాను మత్తుగా ఊమ్మ్ నాకు అర్దం అయ్యింది మీ

పల్లెటూరి కమతం – Part 8

పల్లెటూరి కమతం – Part 8 Telugu Sex Stories పూజ పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి వచ్చాకా ఇంక ఆపుకోలేక మా పాలేరులు అమ్మగారు మీరు ఈరోజు చాలా బాగున్నారండీ అన్నారు ఏరా రోజు చూస్తున్నారు కదరా నన్ను ఈరోజే ఎందుకు బాగున్నాను మీకు ఏ ఇవాళ నా నెత్తిమీద కొమ్ములు ఏమన్నా వచ్చాయా అన్నాను అందరూ పక్కున నవ్వి లేదమ్మగారు ఈరోజు రోజూలా లేరమ్మగారు అన్నారు ఊమ్మ్ సర్లే ఇంక వెళ్ళి పని చుసుకోండి అన్నాను

పల్లెటూరి కమతం – Part 7

పల్లెటూరి కమతం – Part 7 Telugu Sex Stories ఇంక ఆగలేక నా వేళ్ళతో నా పువ్వు గొల్లిని నలపడం మొదలెట్టాను అబ్బాహ్ అసలే మాంచి కాకమీద ఉన్నా పువ్వులో గొల్లి నలిపేసరికి తట్టుకోలెనంత దురద మొదలైయ్యింది నేను వెంటనే నా చూపుడు వేలు మద్యవేలు బొక్కలోకి తోసి ఆడించడం మొదలెట్టాను అలా అలా సీడ్ పెంచి కొట్టుకుంటుంటే టికు టికు టికు టికు టికు మని సౌండ్ వస్తుంది నా తడి పువ్వు బొక్కలోకి

పల్లెటూరి కమతం – Part 6

పల్లెటూరి కమతం – Part 6 Telugu Sex Stories మరి ఈవిష్యాలు అన్ని మీ అయ్యకి తెలుసా అన్నాను తెలుసమ్మగారు అన్నాడు ఏరా తెలిసే నిన్ను ఊరిమీదకి అచ్చోసి వదిలేవాడా సుబ్బయ్యని రాని నేను అడుగుతాను అన్నాను అదికాదమ్మగారు మేము చేసే యదవ పనులకి ఆ ఆడవళ్ళతరుపున వాళ్ళు మాఇంటిమీదకి గొడవకి వచ్చేవాళ్ళు అలా తెలుసు అంతేగని నన్ను ఇలా చెయ్యమని మా అయ్య ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. నన్ను అలాగే వదిలేస్తే ఇంకా చెడిపోతానేమో అని

పల్లెటూరి కమతం – Part 5

పల్లెటూరి కమతం – Part 5 Telugu Sex Stories రంగమ్మని పంపేసిన కాడ నుండీ ఆయనకి బాగా కుతిగా ఉన్నప్పుడు నాతో ఆయన దానిని చీకించుకునేవారు అలా చీకి చీకి నాకు అందులో రుచి బాగా నచ్చి ఆయన అడగడమే ఆలశ్యం ఆయనది కారేవరకూ చీకి పెట్టేదానిని ఆయన మాత్రం నాదానిని చేత్తో తడిమేవారు కానీ ఎప్పుడు అక్కడ నోరు పెట్టలేదు ఆయనదానిని చీకుతుంటే ఇంత మెలికలు తిరిగిపోతారు అలాగా నాది నాకించుకున్నా ఉంటుందా?? అంత

పల్లెటూరి కమతం – Part 4

పల్లెటూరి కమతం – Part 4 Telugu Sex Stories రంగి వెంటనే దొడ్డిలోకి వెళ్ళిపోయింది నేను ఆయనతో విషయం చెప్పాను అది ఇష్టపడిన మాట పక్కన పెడితే మరి నీకు పరవాలేదా?? అన్నారు ఆయన సముద్రం లో నీళ్ళు ఒక చెంచాడు తీస్తే సముద్రం ఇంకి పోతుందా?? అన్నాను ఇంత మంచిదానివేంటే నువ్వు అని నన్ను దగరకి లాక్కుని ముద్దు పెట్టుకుని ఒకసారి దాన్ని రమ్మను అన్నారు నేను వెళ్ళి రంగమ్మని పిలిచాను వచ్చి ఆయన

పల్లెటూరి కమతం – Part 3

పల్లెటూరి కమతం – Part 3 Telugu Sex Stories వంకాయకి రుచి పెరగడానికి కొత్త రకం ఆయిల్ పట్టిస్తున్నానండీ అదుకే అలా ఉండి ఉంటుంది అంది కమలమ్మ అవునా అబ్బహ్ బాగా రుచిగా ఉందే ఇంకొంచెం ఉంటే వెయ్యి అని అంతా ఊడ్చుకుని తినేశారు అంత బాగుందా నా పూకులో నానిన వంకాయ కూరా అనుకుని వాళ్ళు తినేసిన సామనం సద్దుతుంది కమలమ్మ వెనకాలే సుదరయ్యగారు వచ్చి ఏమే తరవాత సద్దుకోవచ్చుగానీ ఒకసారి రావే అన్నారు

పల్లెటూరి కమతం – Part 2

పల్లెటూరి కమతం – Part 2 Telugu Sex Stories కమలమ్మ మూలుగు విని ఏంటమ్మగారు అంది రంగమ్మ నీ చేతివేళ్ళు అక్కడ తగిలేసరికి ఏదోలా అనిపించి అంది కమలమ్మ ఏంటమ్మగారు అయ్యగారు ఈమద్య దగ్గరకి రాలేదనుకుంట అంది అవునే నీకెలా తెలుసు అంది కమలమ్మ చెయ్యి తగిలితేనే ఇంత మూలుగు మూలిగారుగా అంది ఒక్కసారే నీ చెయ్యి అక్కడ తగిలేసరికి ఏదోలా అనిపించిందే అదుకే అంది కమలమ్మ నాకు తెలుసులేండి అమ్మ ఇంకించెం కిదకి రుద్దిపెట్టమంటార